Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksOle Vig VGS > Elevinfo > Elevdemokrati > Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen


Hva er Elevorganisasjonen (utklipp fra Elevorganisasjonens nettside)

Elevorganisasjonen er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og i ungdomsskolen i Norge.
 
Elevorganisasjonen ble stiftet i 1999, etter sammenslåingen av Norsk Elevorganisasjon (NEO) og Norsk Gymnasiastsamband (NGS). I over 50 år har vi kjempet for at elevenes stemme skal bli hørt, både i klasserommet og i politikken.
 
Vi er organisert med 19 fylkeslag og ett sentralstyre. Vi har over 400 medlemsskoler over hele landet, og er en organisasjon av, med og for elever.
 
Elevorganisasjonen tilbyr blant annet seminarer, kampanjer, skoleringer, en rettighetstjeneste og EO-fondet. I EO-fondet blir det delt ut nesten to millioner kroner til elevråd og skoler over hele landet hvert år. Elevorganisasjonen er basert på frivillighet og organisasjonen uttaler seg kun om skolepolitikk.

Siden Elevorganisasjonens begynnelse har organisasjonen fått oppnådd lovfestet rett til elevråd, gratis skolebøker, opplæringslova §9a, elev- og lærlingombud i omtrent alle fylker, stans av tilfeldige narkorazziaer i skolen, og politisk påvirkning.

 

Elevorganisasjonens nettside

Ole Vig VGS Besøksadresse: Ole Vig videregående skole, Gymnasgata 2, 7505 Stjørdal
Postadresse: Ole Vig videregående skole, Postboks 254, 7501 Stjørdal
Tlf: 74 17 55 55 E-post: postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no