Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksOle Vig VGS > Elevinfo > Utvekslingsår i utlandet

Utvekslingsår i utlandet


Utve kslingsår i utlandet som godkjennes som år på vitnemålet

– info til elever og foresatte

 

Sak

Innhold

Kontaktes

Infomøter på OVVS høst/vår før utreise

Orientering om utenlandsopphold i møter: annonseres på info-skjermer/it’s learning

Studieleder/Rådgiver ST + MD

Forskrift/

rundskriv

Rundskriv Udir -8 – 2010

NB - Grunnleggende krav: Helt bestått år, fullt timetall.

På nettet: udir.no/

På skolen: Studieleder

Info om muligheter/skoler i utlandet

Brosjyremateriell hos rådgiver.

Internett

Rådgiver/Utvekslings-

organisasjoner

Lånekassen

Orientering i møte på skolen i høsthalvåret.

Bekreftelse på året godkjent til bruk overfor Lånekassen

Rådgiver

 

Studieleder

Dokumentasjon fra utvekslingsåret

Må tas med tilbake fra skolen i utlandet. En fordel å ha en rettkjent kopi et annet sted i bagasjen tilbake til Norge.

Utvekslingsskolen i utlandet.

Kontakt med OVVS fra utlandet

Vedr. fagvalg i februar/spørsmål av praktisk art

 

Studieleder OVVS via e-post

Krav til fag

 (ST + MD)

Orientering om vitnemålskrav på forhånd

 

Studieleder

 

Norsk

 (avsluttende

 Vg 3)

 

Bøker for Vg 2 tas med til utlandet/selvstudium

Eleven bør skaffe seg tilgang til it’s learning ”for å følge med i faget”

Avtale med bibliotek.

Norsklærer via it’s learning

Historie

(avsluttende

 Vg 3)

 

Bøker tas med/selvstudium

 

Avtale med bibliotek.

Fremmedspråk

(avsluttende

Vg 2)

Ny presisering fra Utdanningsdirektoratet våren -13 om at fremmedspråk som fag må tas i utlandet eller tilbake i Norge

 

Matematikk

(avsluttende Vg 2)

Kurs på min. 2 t 15 min. pr.uke tilsvarende norsk standard kreves for å få ”bestått utland”

Ved tvil om ”godt nok”:

Kontakt studieleder

Krav til progr.fag

(bare ST)

 

2 programfag fra samme programområde som er likeverdige med norske gjennomføres og videreføres i Vg 3.

Fra engelskspr. land godskrives internasj. engelsk

Ved tvil om ”godt nok”:

Kontakt studieleder

Krav til samf.fag

(Bare MD)

Normal løsning ved hjemkomst: Priv.eksamen. (Faget lest i utlandet må være likeverdig med norsk samfunnsfag.)

Kvalitetsleder

Krav til geografi

(Bare MD)

Ny presisering fra Utdanningsdirektoratet våren -13 om at fremmedspråk som fag må tas i utlandet eller tilbake i Norge

 

Krav til progr.fag

(bare MD)

 

Kombinasjon av fag fra musikk eller dans må godkjennes som likeverdig med programfag i MD Vg 2 og gi realkompetanse for Vg 3.  Dette er det svært vanskelig å få dokumentert.

Ved tvil om ”godt nok”:

Kontakt studieleder

PC

NTFK - Tas med til den utenlandske skolen,

oppgraderes før avreise

IKT – avdelingen OVVS

Elevplass på  Vg 3

Det søkes inntak til Vg 2 (må søkes!).

 Ved varsel om inntak i juli til Vg 2 søkes om reservering av plass på Vg 3 høsten 1 år fram i tid.

Nettsted vigo.no

 

Inntakskontoret

 

Ole Vig VGS Besøksadresse: Ole Vig videregående skole, Gymnasgata 2, 7505 Stjørdal
Postadresse: Ole Vig videregående skole, Postboks 254, 7501 Stjørdal
Tlf: 74 17 55 55 E-post: postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no