Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksOle Vig VGS > Fagtilbud > Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon


Innholdsredigering

​Kontaktinfo
Avdelingsleder
+4774114263/415 08 906
pal-anders.bronstad@ntfk.no
 
Karriereveileder
+4774114290/907 40 240
terje-lundemo.tangen@ntfk.no
 
Sosialpedagogisk rådgiver
+4774114164/456 05 693
havard.vigdenes@ntfk.no
 
 
Lenker:
Lenke til medier og kommunikasjons Facebookside:
 
 

Tilbud 2018/2019
Vg1: Medier og kommunikasjon (medieuttrykk og mediesamfunnet)
Vg2: Medier og kommunikasjon (medieuttrykk og mediesamfunnet + valgfag)
Vg3: Medier og kommunikasjon (medieuttrykk og mediesamfunnet + valgfag)
 
Medier og kommunikasjon er utdanningsprogrammet for deg som er kreativ og har lyst å skape!
Vi tilbyr: Film, Tv- og lyd-produksjon, grafisk design, journalistikk, foto, kommunikasjon, kreative teknikker og prosjektarbeid, samt verktøy for å utvikle egne idéer. Vi har ofte prosjektarbeid der alle disse emnene inngår. Slike oppgaver kan være individuelle eller i grupper.
Hos oss vil du også lære profesjonelle dataprogrammer som Photoshop, Premiere, After effects, Illustrator og Indesign.
Lærerne ved Medier og kommunikasjon er spesialiserte innenfor sine fagfelt, og de fleste har vært yrkesaktive i mediebransjen. Lærerne er fordelt i alle klasser på alle trinn.
 
Etter 3 år ved Medier og kommunikasjon vil du få generell studiekompetanse, som gir mulighet til etterpå å søke høyere utdanning. Mulighetene er med andre ord mange med utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon.
Tidligere MK-elever fra Ole Vig har gått videre til å jobbe i alt i fra reklamebransjen, store film- og tv-produksjoner til NRK og Adresseavisen, for å nevne noe.
 
Om utdanningsprogrammet
Faget Mediesamfunnet bygger på at mediene er blitt en viktig faktor i samspillet mellom individer og i samfunnsutviklingen. Medieutviklingen har åpnet opp for nye kommunikasjons- og arbeidsformer i mediebransjen, som ellers i samfunns- og arbeidslivet. Faget skal bidra til økt kunnskap om medieyrker, og legge grunnlag for refleksjoner om hvordan mediebruk bidrar til nye kommunikasjonsmåter og læringsformer. Faget skal legge grunnlag for å forstå sentrale, medievitenskapelige tema.
Opplæringen i faget skal fremme elevens kunnskaper om mediebruk og mediepåvirkning. Opplæringen skal også gjøre eleven i stand til å holde seg orientert i samfunnet. Forståelse for medieutvikling og kompetanse i å se sammenhenger mellom mediepolitikk og medienes rolle i samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er også sentralt. Videre skal opplæringen legge grunnlag for å vurdere medienes rolle, mediemakt og kulturell innflytelse. Kunnskap om tradisjonelle og nye arbeidsformer i mediebransjen gjennom praktisk medieproduksjon er også en del av faget.
Opplæring i mediesamfunnet skal bidra til at eleven utvikler kompetanse om mediebruk, medieyrker og om tradisjonelle og nye arbeidsformer i mediebransjen. Opplæringen skal legge til rette for at eleven forstår og reflekterer over problemstillinger innen medienes rolle i samfunnet og innen mediepolitikk og mediemakt. Videre skal opplæringen legge til rette for å utvikle selvstendighet, samarbeidsevne og kritisk vurderingsevne.
Faget medieuttrykk bygger på at medieuttrykk er viktige som kulturbærere i dagens samfunn og legger premisser for kommunikasjon mellom individer, i grupper og i offentligheten, og for identitetsutvikling. Faget medieuttrykk har som mål å fremme kyndig og kritisk mediekommunikasjon i offentlige og private rom. Faget skal bidra til økt bevisstheten om kvalitet, design, budskap og formål til medieuttrykk i et samfunn der teknologien har gjort det enkelt og billig å lage medieprodukter, og der det er stor tilgang på formidlingskanaler og lav publiseringsterskel.
Opplæringen i det felles programfaget medieuttrykk skal gi eleven kompetanse i å vurdere og produsere medieuttrykk. Kunnskap om hvordan virkemidler og fortellerteknikker brukes for å målrette et mediebudskap innen journalistikk, reklame, informasjon og underholdning, står sentralt i opplæringen. Opplæringen skal fremme ideskaping og bidra til å utvikle elevens uttrykksrepertoar. Videre skal opplæringen gi eleven kompetanse til å gjennomføre produksjonsprosesser etter regler for helse, miljø og sikkerhet.
Opplæringen skal legge til rette for at eleven får utviklet kommunikasjonskompetanse og verktøyferdigheter gjennom å løse praktiske oppgaver individuelt og i samarbeid med andre. Programfaget skal bidra til å utvikle omstillingsdyktige elever som kan skape tradisjonelle og nye mediebudskap for ulike kanaler ved å bruke design, tekst, lyd og bilde.
 
 Ole Vig VGS Besøksadresse: Ole Vig videregående skole, Gymnasgata 2, 7505 Stjørdal
Postadresse: Ole Vig videregående skole, Postboks 254, 7501 Stjørdal
Tlf: 74 17 55 55 E-post: postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no