Hjelp (nytt vindu)
Gå tilbake til området
Feil

Feil

En WebPartZone kan bare finnes på en side som inneholder en SPWebPartManager. SPWebPartManager må plasseres før WebPartZones på siden.

Feilsøk problemer med Microsoft SharePoint Foundation.

Korrelasjons-ID: 76c62df3-37c9-4cda-8a20-303b6164c5f8

Dato og klokkeslett: 19.11.2017 07:59:30