Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksOle Vig VGS > Skolen vår > Om Ole Vig

Om Ole Vig


Ole Vig videregående skole er en av Trøndelags største skoler med ca. 240 ansatte og ca. 1300 elever og studenter inneværende skoleår.

Hele skolekomplekset i sentrum er sambygd, og skolens kantine og auditorium ligger sentralt i skolelandskapet. Transportfag og yrkessjåføropplæring er lokalisert på skolens avdeling på Sutterøy.

Et større byggeprogram med nybygg og restaurering har pågått siden 2001. I 2012 var den nye Stjørdalshallen ferdig. Den kommunale hallen  brukes av skolen og er knyttet til skoleanlegget med et felles torg. I løpet av skoleåret 2016/17  bygges nytt verkstedbygg for teknologi og industriell produksjon, elektrofag, bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk. Når det er fullført i 2017, vil skolen være helt sammenbygd uten frittstående bygninger med unntak av avdelingen på Sutterøy.


Navnet på skolen forplikter. Ole Vig, fra Vikmarka i Stjørdal, var skole- og folkeopplysningsmann, og arbeidet for utdanning for alle. Han ble født  i Stjørdal i 1824.  På Ole Vigs plass ved Rådhuset står en statue av ha. Han framstår der som såmann – av kunnskap. Skolen har i en årrekke arbeidet systematisk for å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og matematikk. Som et resultat av det arbeidet fikk skolen i 2011 betengelsen Dysleksivennlig skole.

 

Her i Stjørdal har vi lange historiske tradisjoner, og Stjørdalen framstod i flere tusen år som et maktsentrum ved Trondheimsfjorden. Ikke noe annet sted i Norden kan oppvise samme omfang av helleristninger fra bronsealderen. Derfor er også tre mennesker fra bronsealderristningen på Lerfald i Hegra valgt som motiv for skolens logo.     

Ole Vig videregående skole har klare ambisjoner om å være en god skole for både elever, personale og regionen som helhet. Med sitt mangfold ønsker skolen å gi nærhet for den enkelte og rom for variasjon og nytenking. Skolens visjon ”Skape og dele, gløde og leve" målbærer dette ønsket. OVVS stimulerer til elevdemokrati og prioriterer å ha mange og gode internasjonale kontakter. ​

Ole Vig VGS Besøksadresse: Ole Vig videregående skole, Gymnasgata 2, 7505 Stjørdal
Postadresse: Ole Vig videregående skole, Postboks 254, 7501 Stjørdal
Tlf: 74 17 55 55 E-post: postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no