Logg på
a  a  a |  RSS RSS |  Engelsk English |  Sámegiella Sámegiella

[Logo: Fylkestinget i Nord-Trøndelag]
Du er her:  Skip Navigation LinksOle Vig VGS > Skolen vår > Rektors side

Rektors side

Velkommen til Ole Vig videregående skole skoleåret 2017-2018

 
Jeg ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår ved Ole Vig videregående skole. Når du starter hos oss vil du møte litt i overkant av 1000 andre ungdommer i alderen 16 til 19 år. Dere er fordelt på 9 ulike utdanningsprogram – bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama, restaurant- og matfag, service og samferdsel, studiespesialisering (inkl. forskerlinja) og teknikk og industriell produksjon. Vi er 240 ansatte som er ivrige etter å hjelpe deg og dine medelever gjennom videregående opplæring.

Hovedmålene for oss som arbeider ved skolen er at:
-          Elevene fullfører og består i alle fagene,
-          Elevene ikke slutter underveis i opplæringen,
-          Elevene opplever faglig, personlig og sosial mestring og utvikling i opplæringen,
-          Elevene trives og opplever et trygt og godt skolemiljø.
Når det gjelder det siste målet som dreier seg om skolemiljøet, har Kunnskapsdepartementet skjerpet kravene til skolene: Alle som arbeider på skolen skal følge med, varsle og gripe inn overfor mobbing og krenkelser. Skolene skal undersøke all mistanke om mobbing og sette inn tiltak når en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø (Prop.57L).
Vi som arbeider her skal gjøre det vi kan for å bidra til et trygt og godt skolemiljø. Jeg vil likevel også oppfordre alle elever til å varsle fra til en av oss dersom du selv eller observert at andre elever blir utsatt for mobbing og krenkelser.
Jeg håper at du får et fint skoleår der du får nye venner. Jeg vil oppfordre deg til å arbeide godt med skolefagene og delta aktivt i det sosiale fellesskapet ved skolen slik at du når de målene du har satt deg.
Lykke til!
Vennlig hilsen
Odd-Inge Strandheim, rektor 
Ole Vig VGS Besøksadresse: Ole Vig videregående skole, Gymnasgata 2, 7505 Stjørdal
Postadresse: Ole Vig videregående skole, Postboks 254, 7501 Stjørdal
Tlf: 74 17 55 55 E-post: postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no